Endodoncia

Endodoncia je ošetrenie ak zubný kaz prenikol až k nervu

Kvalitné endodontické ošetrenia je je pre pacienta aj lekára veľmi náročný výkon, ktorý vyžaduje okrem vzdelanie, značné skúsenosti, trpezlivosti, manuálnej zručnosti tiež čas a drahé prístrojové a prístrojové vybavenie. Cieľom endodontického ošetrenia je teda zachrániť zub so zápalom zubného nervu alebo mŕtvy zub pred extrakciou (vytrhnutím).

Endodontické ošetrenie zahŕňa:

  1. odstránenie zubnej drene z dreňovej dutiny zuba,
  2. spriechodnenie, rozšírenie a opracovanie vnútorných stien koreňových kanálikov do vzdialenosti zhruba 1-1,5mm od hrotu koreňa (podľa rtg) a ich dezinfekciu (opracovanie stien špeciálnymi nástrojmi má význam jednak pre následné zaplnenie kanálika, ale tiež sú pri ňom odstránené všetky baktériami in fikované kazivé hmoty zo stien dreňovej dutiny a kanálikov),
  3. hermetické vyplnenie takto opracovaných koreňových kanálikov koreňovou výplňou. Kvalitne zhotovená koreňová výplň potom zamedzí ďalšiemu prenikaniu infekčných baktérií koreňovým kanálikom.

endodoncia

Postup pri endodontickom ošetrení

Prihlásenie