Cenník

Cenník stomatlogických výkonov a protetickej stomatológie

Kód

Názov výkonu

     

pacient

           

uhrádza

A02

Injekčná anestézia -infiltračná, zvodová, intraligamentárna

12,00 €

BZ001

Bielenie zubov

 

 

 

250,00 €

 

Vnútorné bielenie 1 zub

 

 

40,00 €

BZD

Domácie bielenie

 

 

 

150,00 €

 

 

     

 

 

C07

Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti laser 

10,00 €

 

 

 

 

 

 

 

C09

Ošetrenie mäkkých tkanív elektroaguláciou

15,00 €

C 41

Intraorálna incízia dentogénneho abcsesu

10,00 €

D01

Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie od 18 rokov

18,00 €

D02

Preventívna stomatologická prehliadka

 

0,00 €

D02a

Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve

0,00 €

 

 

 

 

 

 

 

D03

Cielené stomatologické vyšetrenie

 

0,00 €

D05

Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie

0,00 €

 

 

 

 

 

 

 

D06

Preventívna pedostomatologická prehliadka

0,00 €

D11

Akútne vyšetrenie mimo ordinačných hodín na žiadosť pacienta

75,00 €

D37

Krátky administratívny výkon

 

 

5,00 €

D38

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

 

0,00 €

 

 

 

 

 

 

 

D52

RTG snímka intraorálna

 

 

5,00 €

D54

RTG snímka -ortopantomogram

 

15,00 €

DZ001

Dlahovanie zubov 1 zub

 

 

29,00 €

 

Kód

Názov výkonu

     

pacient

           

uhrádza

E01

Extrakcia mliečneho zuba, alebo koreňa

 

0,00 €

 

poextračné ošetrenie

 

 

10,00 €

E11

Extrakcia trvalého zuba, alebo koreňa-jednoduchá

0,00 €

 

Poextrakčné ošetrenie, terap.výplach, Gelaspon,laser

45,00 €

E12

Extrakcia viackoreňového zuba-jednoduchá

0,00 €

 

Poextrakčné ošetrenie, terap.výplach, Gelaspon, laser

50,00 €

 

Extrakcia viackoreňového zuba-komplikovaná

0,00 €

 

Poextrakčné ošetrenie, terapeut.výplach, Gelaspon,laser

60,00 €

E14

Sutúra extrakčnej rany atraumatické šitie

17,00 €

E31

Dekapsulácia zuba - terapeutický výplach, laser

22,00 €

E40

Resekcia koreňového hrotu

 

 

80,00 €

 

Aplikácia kostných granúl

 

 

80,00 €

E61

Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie

15,00 €

E63

Chirurgická revízia rany

 

 

8,00 €

F63

Stiahnutie korunky (za jeden pilier)

 

10,00 €

F64

Opätovné nasadenie fixnej náhrady

 

22,00 €

F65

Provizórne nacementovanie fixnej náhrady

10,00 €

KF

Koferdam

 

 

 

12,00 €

N03

Odstránenie zubného povlaku, alebo zubného kameňa

 

 

Základné (1 sextant)

 

 

6,00 €

 

Ultrazvuk (horná, alebo dolná čeľusť)

 

24,50 €

 

Ultrazvuk (1 sextant)

 

 

11,50 €

 

Ultrazvuk (1 zub)

   

 

6,00 €

 

Pieskovanie

   

 

35,00 €

 

Recall

     

 

42,00 €

 

Pieskovanie - subgingiválne

 

 

43,00 €

 

Recall-subgingiválne

 

 

36,00 €

 

Ultrazvuk (horná,alebo dolná čeľusť)

 

45,00 €

 

Kód

Názov výkonu

     

pacient

           

uhrádza

N11

Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna floridácia

 

 

Profylaktická inštruktáž

 

 

25,00 €

 

Deti do skončenia povinnej školskej dochádzky

14,00 €

 

Inštruktáž s fluoridáciou

 

 

30,00 €

 

Vyhladenie a vyleštenie sextantu

 

8,00 €

 

Vyhladenie a vyleštenie 1 zuba

 

3,00 €

 

Vyhladenie a vyleštenie zuboradia

 

15,00 €

OČP

Odstránenie čapovej nadstavby ultrazvukom

50,00 €

 

 

 

 

 

 

 

OPT

Optragate- ústny roztvárač

 

 

4,00 €

 

 

 

 

 

 

 

P06

Celkové vyartikulovanie chrupu-preleštenie výplní

6,00 €

 

 

 

 

 

 

 

P07

Lokálne ošetrenie gingívy, alebo sliznice

 

 

 

Laser, Solcoseryl, výplach

 

 

12,00 €

P08

Plastika frenúl,slizničných a väzivových pruhov

 

 

Frenulotómia

 

 

 

30,00 €

P09

Vestibuloplastika

 

 

 

58,00 €

V01

Jednoplôšková výplň zuba

 

 

 

 

Distálne zuby (FOTOKOMPOZIT)

 

40,00 €

 

Distálne zuby malý rozsah (FOTOKOMPOZIT)

30,00 €

 

Distálne zuby (SKLOIONOMER)

 

25,00 €

 

Mliečny chrup (SKLOIONOMER)

 

25,00 €

 

Amalgám kapsľový (TYTIN)

 

 

25,00 €

V02

Dvojplôšková výplň zuba

 

 

 

 

Distálne zuby (FOTOKOMPOZIT)

 

55,00 €

 

Distálne zuby malý rozsah (FOTOKOMPOZIT)

35,00 €

 

Distálne zuby (SKLOIONOMER)

 

31,00 €

 

Mliečny chrup (SKLOIONOMER)

 

30,00 €

 

Amalgám kapsľový (TYTIN)

 

 

30,00 €

 

Kód

Názov výkonu

     

pacient

           

uhrádza

V03

Trojplôšková výplň zuba

 

 

 

 

Distálne zuby (FOTOKOMPOZIT)

 

60,00 €

 

Distálne zuby malý rozsah (FOTOKOMPOZIT)

45,00 €

 

Rekonštrukcia korunky zuba(FOTOKOMPOZIT)

75,00 €

 

Mliečny chrup (SKLOIONOMER)

 

35,00 €

 

Amalgám kapsľový (TYTIN)

 

 

40,00 €

V05

 Jednoplôšková výplň zuba frontálny úsek

 

 

Fotokompozit

   

 

40,00 €

 

Malý rozsah

   

 

30,00 €

 

Skloionomer 

   

 

25,00 €

 

 

 

 

 

 

 

V06

Dvojplôšková výplň zuba frontálny úsek

 

 

 

Fotokompozit

   

 

45,00 €

 

Malý rozsah

   

 

35,00 €

 

Skloionomer

   

 

28,00 €

 

 

 

 

 

 

 

V07

Trojplôšková výplň zuba frontálny úsek

 

 

 

Fotokompozit

   

 

50,00 €

 

Malý rozsah

   

 

40,00 €

 

Skloionomer

   

 

30,00 €

 

Fazetovanie zuba kompozitom

 

50,00 €

 

 

 

 

 

 

 

V16

Impregnácia krčka

 

 

 

7,50 €

 

Kód

Názov výkonu

     

pacient

           

uhrádza

V20

Dočasná výplň

 

 

 

 

 

Skloionomer

   

 

20,00 €

 

Skloionomer po endodoncii

 

 

14,00 €

 

Preendondontická dostavba zuba

 

30,00 €

V31

Paliatívne endodontické ošetrenie

 

 

 

Strojová endodoncia

 

 

18,00 €

 

Terapeutická vložka do koreňového kanálika CAOH

10,00 €

V41

Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba

 

 

Vertikálna kondenzácia

 

 

50,00 €

V42

Teplá Guttaper, vertikálna kondenzácia premolár

100,00 €

 

Teplá Guttaper, vertikálna kondenzácia molár

150,00 €

 

Za každý ďalší kanálik

 

 

50,00 €

 

Reendodoncia do 1 hodiny

 

 

60,00 €

 

Reendodoncia do 2 hodín

 

 

96,00 €

 

 

 

 

 

 

 

V43

Guttaperchový čap - GUTTA CORE 1 ks

 

12,00 €

 

 

 

 

 

 

 

V45

PRO ROOT MTA do koreňového kanálika

 

29,00 €

 

Nepriame, priame prekrytie, MTA

 

12,00 €

 

 

 

 

 

 

 

V46

Čap do koreňového kanálika

 

 

 

 

Sklenné vlákna

 

 

 

24,00 €

PROTETICKÁ STOMATOLÓGIA

Skúška fixnej náhrady s laborantom BB

 

24,00 €

Korunka kovokeramická

     

Štandart - ONE

     

250,00 €

Nadštandart -ONE

     

300,00 €

Štandart - In Line

     

280,00 €

Nadštandart -In Line

     

330,00 €

Keramická ružová gingíva

   

40,00 €

           

Korunka bezkovová keramika - E max (Press)

 

Presovaná celoanatomická štandart

 

360,00 €

Presovaná celoanatomická nadštandart

 

400,00 €

Inlay,onlay,overlay

     

170,00 €

Estetická fazeta vrstvená -E max

   

450,00 €

Fazeta presovaná -  anatomická

   

280,00 €

           

Bezkovová keramika - Zirkón/ E max

   

Celoanatomický zirkón -štandart

   

280,00 €

Celoanatomický zirkón -nadštandart

 

310,00 €

Celokeramická vrstvená - E max štandart

 

360,00 €

Celokeramická vrstvená - E max nadštandart

480,00 €

           

Inlay  koreňová

       

Priama - jeden kanálik

   

60,00 €

Nepriama - jeden kanálik

   

60,00 €

Nepriama - dva  kanáliky

   

65,00 €

Nepriama - dva  kanáliky na disparalelné korene

70,00 €

Zirkónová

       

100,00 €

 

 

Náhryzová dlaha

       

Z tvrdej živice

     

84,00 €

Z mäkkej živice (kombinovaná)

   

72,00 €

Nosiče na domáce bielenie

   

70,00 €

           

Provizórna živicová korunka

   

18,00 €

Provizórna živicová korunka - frézovaná

 

28,00 €

Provizórna živicová korunka - tvrdená

 

42,00 €

           

Celková snímateľná náhrada

   

260,00 €

Čiastočná snímateľná náhrada - pružná

 

340,00 €

Čiastočná snímateľná náhrada - skeletovaná

od 350,00 €

(v závislosti od retenčných prvkov)

   

Rebazácia snímateľnej náhrady

   

80,00 €

           

Odtlačky

         

Kombinovaný

     

36,00 €

Anatomický

     

24,00 €

Registrácia medzičeľustných vzťahov

 

12,00 €

           

Aplikácia šperku na zub

   

40,00 €

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie